Promocija zdravja na delovnem mestu

V Zavodu Karnika izvajamo program promocije zdravja na delovnem mestu, ki je namenjen ozaveščanju delavcev o zdravem življenjskem slogu na delovnem mestu. Program pripravimo po meri naročnika in ga  lahko izvajamo v obliki tečaja, dela v manjših skupinah ali v obliki individualnega dela (obvladovanje stresa, spodbujanje zdravega življenjskega sloga ter fizične aktivnosti).

Pravna podlaga:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu nalaga delodajalcu, da mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja.

Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematično ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev.

Delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja.

Program promocija zdravja na delovnem mestu prinaša številne koristi za delavce in za delodajalce, kot so:

  • zmanjšanje dejavnikov tveganja za pojav kroničnih bolezni in stanj, s tem posledično zmanjšamo  odsotnosti z dela (absentizem),
  • boljša psihična in fizična kondicija zaposlenih,
  • lažje obvladovanje negativnih posledic stresa,
  • večje zadovoljstvo zaposlenih.

Jutranja kava

Najdete nas tudi na Facebooku

Mnenja udeležencev naših tečajev

"Na usposabljanju se mi je zdelo dobro, ker je bila tema profesionalno predstavljena in podkrepljena s primeri, tako da je bilo bolj razumljivo. Samo predavanje je bilo sproščeno, ter dobili smo dobre in strokovne odgovore na vprašanja. NPK varnostni menedžer bi priporočil vsakemu, ki bi rad v varnostni službi napredoval oz. bi se bolj izobrazil in nadgradil svoje znanje. Priporočil bi ga tudi osebam, katere v podjetjih vodijo interno varovanje oz. imajo zunanje varovanje in je oseba iz podjetja odgovorna za varovanje."

Uroš, varnostni menedžer