Promocija zdravja na delovnem mestu

V Zavodu Karnika izvajamo program promocije zdravja na delovnem mestu, ki je namenjen ozaveščanju delavcev o zdravem življenjskem slogu na delovnem mestu. Program pripravimo po meri naročnika in ga  lahko izvajamo v obliki tečaja, dela v manjših skupinah ali v obliki individualnega dela (obvladovanje stresa, spodbujanje zdravega življenjskega sloga ter fizične aktivnosti).

Pravna podlaga:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu nalaga delodajalcu, da mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja.

Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematično ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev.

Delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja.

Program promocija zdravja na delovnem mestu prinaša številne koristi za delavce in za delodajalce, kot so:

  • zmanjšanje dejavnikov tveganja za pojav kroničnih bolezni in stanj, s tem posledično zmanjšamo  odsotnosti z dela (absentizem),
  • boljša psihična in fizična kondicija zaposlenih,
  • lažje obvladovanje negativnih posledic stresa,
  • večje zadovoljstvo zaposlenih.

Jutranja kava

Najdete nas tudi na Facebooku

Mnenja udeležencev naših tečajev

"Iskreno mislim, da je posebej vredno pohvale to, da je vsako področje izvedel drug predavatelj, tako da ni bilo monotono. Vsakem, ki se bo odločil in bi želel pridobiti NPK, bom priporočil vaš zavod, ki je lahko rečem, na velika usta vreden pohvale."
 
Said, NPK varnostnik