Požarna preventiva

Na podlagi Pooblastila Ministrstva za obrambo, št. 8450-81/2013-2 izvajamo usposabljanja za varstvo pred požarom.

Pooblaščeni smo tudi za :

  • izdelavo požarnih načrtov, požarnih redov in načrtov evakuacije
  • izvajanje drugih ukrepov varstva pred požarom.

 

Podlaga za izvajanje usposabljanj je določena s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11, 61/11).

Usposabljanje za varstvo pred požarom po tem pravilniku obsega:

  • usposabljanje in preizkus usposobljenosti za gašenje usposobljenih oseb,
    usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom,
  • osnovno in obnovitveno usposabljanje varnostnikov in operaterjev v varnostno nadzornih centrih (VNC), ki izvajajo požarno varovanje,
  • usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije,
  • druga usposabljanja, če je tako določeno s posebnimi predpisi.

Vse zainteresirane vabimo, da nas pokličete in zahtevate, da vam pripravimo podrobnejšo ponudbo.

Jutranja kava

Najdete nas tudi na Facebooku

Mnenja udeležencev naših tečajev

"Iskreno mislim, da je posebej vredno pohvale to, da je vsako področje izvedel drug predavatelj, tako da ni bilo monotono. Vsakem, ki se bo odločil in bi želel pridobiti NPK, bom priporočil vaš zavod, ki je lahko rečem, na velika usta vreden pohvale."
 
Said, NPK varnostnik