Požarna preventiva

Na podlagi Pooblastila Ministrstva za obrambo, št. 8450-81/2013-2 izvajamo usposabljanja za varstvo pred požarom.

Pooblaščeni smo tudi za :

  • izdelavo požarnih načrtov, požarnih redov in načrtov evakuacije
  • izvajanje drugih ukrepov varstva pred požarom.

 

Podlaga za izvajanje usposabljanj je določena s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11, 61/11).

Usposabljanje za varstvo pred požarom po tem pravilniku obsega:

  • usposabljanje in preizkus usposobljenosti za gašenje usposobljenih oseb,
    usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom,
  • osnovno in obnovitveno usposabljanje varnostnikov in operaterjev v varnostno nadzornih centrih (VNC), ki izvajajo požarno varovanje,
  • usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije,
  • druga usposabljanja, če je tako določeno s posebnimi predpisi.

Vse zainteresirane vabimo, da nas pokličete in zahtevate, da vam pripravimo podrobnejšo ponudbo.

Jutranja kava

Najdete nas tudi na Facebooku

Mnenja udeležencev naših tečajev

"Na usposabljanju se mi je zdelo dobro, ker je bila tema profesionalno predstavljena in podkrepljena s primeri, tako da je bilo bolj razumljivo. Samo predavanje je bilo sproščeno, ter dobili smo dobre in strokovne odgovore na vprašanja. NPK varnostni menedžer bi priporočil vsakemu, ki bi rad v varnostni službi napredoval oz. bi se bolj izobrazil in nadgradil svoje znanje. Priporočil bi ga tudi osebam, katere v podjetjih vodijo interno varovanje oz. imajo zunanje varovanje in je oseba iz podjetja odgovorna za varovanje."

Uroš, varnostni menedžer