Cenik

Cenik strokovnega usposabljanja, preverjanja in potrjevanja NPK ter obdobnih in specialističnih izpopolnjevanj za varnostno osebje:

Naziv:Cena:
Strokovno usposabljanje za NPK varnostnik:
(obsega tudi program usposabljanja za opravljanje intervencije in varovanje javnih zbiranj)   
524,00€
Strokovno usposabljanje za NPK varnostnik čuvaj:400,00€
Strokovno usposabljanje za NPK varnostni tehnik:532,00€
Strokovno usposabljanje za NPK varnostni menedžer:708,00€
Strokovno usposabljanje za NPK poobl. inženir varnostnih sistemov:516,00€
Strokovno usposabljanje za NPK operater VNC:336,00€
Strokovno izpopolnjevanje za čezmejni prevoz evro-gotovine: 596,00€
Specialistično/obdobno usposabljanje za prevoz in varovanje gotovine:156,00€
Specialistično/obdobno usposabljanje za varovanje prired. v gostinskih lokalih:180,00€
Specialistično usposabljanje za varovanje oseb: 1.596,00€
Specialistično usposabljanje za izvajanje notranjega nadzora:216,00€
Potrjevanje na podlagi listin in neposredno pisno, praktično in ustno preverjanje:172,00€
Obdobno usposabljanje za varnostno osebje:80,00€
Obdobno usposabljanje varnostni tehnik:84,00€
Obdobno usposabljanje varnostni manager:136,00€
Obdobno usposabljanje pooblaščeni inženir VS:84,00€
Izpopolnjevanje za uporabo plinskega razpršilca44,00€

Cene preverjanja in potrjevanja NPK:

Naziv:Cena:
Potrjevanje na podlagi listin in neposredno pisno, praktično in ustno preverjanje:224,00€

Cene obdobnih in specialističnih preizkusov znašajo:

Naziv:Cena:
Obdobno strokovno usposabljanje za varnostno osebje:80,00€
Obdobno strokovno usposabljanje/ izpopolnjevanje za varovanje prireditev v gostinskih lokalih, prevoz gotovine, varnostne managerje, varnostne tehnike, pooblaščene inženirje VS, prevoz evrogotovine:96,00€

 

 

Jutranja kava

Najdete nas tudi na Facebooku

Mnenja udeležencev naših tečajev

"Vse je bilo odlično, tako da glede tega nimam nobenih pripomb. Zavod Karnika bom priporočil vsakomur, ki si želi postati varnostnik - varnostnica."
  
David, NPK varnostnik