Nacionalna poklicna kvalifikacija

Kaj označujemo z izrazom  Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) ?

karnika-npk-usposabljanje-vklepanje

Nacionalna poklicna kvalifikacija ponuja posamezniku  možnost ovrednotenja in potrditve spretnosti in znanj, ki jih kandidat lahko  pridobi z neformalnim učenjem, torej zunaj formalnega šolskega sistema. Nacionalna poklicna kvalifikacija je delovna oziroma strokovna usposobljenost, ki posamezniku omogoča pridobitev javno veljavne listine o poklicni/strokovni usposobljenosti. S pridobljeno poklicno kvalifikacijo lahko odrasli izkazujejo poklicne kompetence, bodisi pri iskanju zaposlitve, prijavah na prosta delovna mesta, lahko pa  tudi pri nadaljnjem šolanju.

Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo odrasli, ki:

– so v življenju pridobili različne poklicne kompetence, ki niso priznane in ovrednotene;

– so dopolnili 18 let, ali izjemoma mlajši, ki jim je potekel status vajenca ali dijaka in imajo ustrezne delovne izkušnje;

– želijo napredovati na poklicni poti, ne da bi za to morali pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe
oz. končati formalni izobraževalni program;

– želijo s pomočjo javno veljavne listine sebi povečati možnosti za uspeh pri iskanju nove zaposlitve, pričeti povsem novo kariero, oziroma si zagotoviti  prednost pred konkurenco pri prijavi na prosto delovno mesto.
Za pridobitev izbrane Nacionalne poklicne kvalifikacije  je v postopku preverjanja in potrjevanja NPK  potrebno dokazati, da imate znanja, ki so zapisana v izbranem Katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Na spletni strani NPK si lahko ogledate kataloge za posamezno nacionalno poklicno kvalifikacijo. Certifikat NPK ja javno veljavna listina.

Postopek pridobivanja NPK se v splošnem deli na tri sklope:

1. prijava kandidata

2. svetovanje in sestavljanje zbirne mape (potrdila, dokazila, referenčna pisma, izdelki, priznanja …)

3. preverjanje in potrjevanje NPK

Jutranja kava

Najdete nas tudi na Facebooku

Mnenja udeležencev naših tečajev

"Iskreno mislim, da je posebej vredno pohvale to, da je vsako področje izvedel drug predavatelj, tako da ni bilo monotono. Vsakem, ki se bo odločil in bi želel pridobiti NPK, bom priporočil vaš zavod, ki je lahko rečem, na velika usta vreden pohvale."
 
Said, NPK varnostnik