Zakonodaja

Zakon  o zasebnem varovanju

Ur.l.  RS, št. 17/2011, ZZasV-1) z dne 11.3.2011

Zakon  o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK)
Ur.l.  RS, št. 81/2000
Ur.l.  RS, št. 55/2003, 83/2003-UPB1, 118/2006, 1/2007-UPB2

 

PODZAKONSKI AKTI

Zasebno varovanje

 1. Pravilnik o izvajanju Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 100/11), cenik izdelave certifikata in službene izkaznice (objavljen 20. 12. 2013), tarifa za usposabljanje varnostnega osebja za čezmejni prevoz eurogotovine (objavljena 31. 1. 2014)
 2. Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja (Uradni list RS, št. 24/12)

Odredbe o določitvi programov usposabljanja in izpopolnjevanja:

 1. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja za nošenje in uporabo orožja (Uradni list RS, št. 18/14)
 2. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnika, ki opravlja dela rentgenskega operaterja (Uradni list RS, št. 69/13)
 3. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja za uporabo službenega psa (Uradni list RS, št. 29/13)
 4. Odredba o določitvi programa strokovnega izpopolnjevanja za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk (Uradni list RS, št. 51/12)
 5. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za operaterja varnostno-nadzornega centra (Uradni list RS, št. 24/12)
 6. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnika (Uradni list RS, št. 18/12)
 7. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnika telesnega stražarja (Uradni list RS, št. 18/12)
 8. Odredba o določitvi programa strokovnega izpopolnjevanja za uporabo plinskega razpršilca (Uradni list RS, št. 8/12)
 9. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnika čuvaja (Uradni list RS, št. 8/12)
 10. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnika nadzornika (Uradnilist RS, št. 8/12)
 11. Odredba o določitvi programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja (Uradni list RS, št. 64/11)
 12. Odredba o določitvi programa dopolnilnega strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnika (Uradni list RS, št. 70/11)
 13. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega tehnika (Uradni list RS, št. 80/11)
 14. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov (Uradni list RS, št. 81/11)
 15. Odredba o določitvi programa strokovnega izpopolnjevanja za varovanje prireditev v gostinskih lokalih (Uradnilist RS, št. 81/11)
 16. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega menedžerja (Uradni list RS, št. 101/11)
 17. Odredba o določitvi programa osnovnega strokovnega usposabljanja in programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja, ki izvaja fizično varovanje jedrskih objektov, jedrskih ali radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi (Uradni list RS, št. 12/2013)

 

Jutranja kava

Najdete nas tudi na Facebooku

Mnenja udeležencev naših tečajev

"Vse je bilo odlično, tako da glede tega nimam nobenih pripomb. Zavod Karnika bom priporočil vsakomur, ki si želi postati varnostnik - varnostnica."
  
David, NPK varnostnik