Obdobna ter specialistična usposabljanja

Zakon o zasebnem varovanju (Ur. l. RS, št. 17/2011 – ZZasV – 1) v 41. členu opredeljuje obdobno usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja.

Poleg strokovne usposobljenosti (Nacionalne poklicne kvalifikacije) mora varnostno osebje imeti opravljena tudi interna izpopolnjevanja, obdobna  strokovna izpopolnjevanja in obdobni preizkus strokovne usposobljenosti (vsakih pet let od opravljenega osnovnega strokovnega usposabljanja oziroma izobraževanja).

Varnostno osebje, ki je opravilo osnovno strokovno usposabljanje ali izobraževanje ali na drug način pridobilo pravico do opravljanja zasebnega varovanja pred 1. 1. 2008, se mora udeležiti obdobnega strokovnega izpopolnjevanja ter opraviti preizkus strokovne usposobljenosti do 1. 1. 2013.

Programi strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja so objavljeni v okviru odredb o določitvi programov usposabljanja in izpopolnjevanja.

Varnostnikom, ki so opravili usposabljanje za varnostnika pred 1. 1. 2009 in še niso opravili usposabljanja za opravljanje intervencije ali varovanje javnih zbiranj, se usposabljanje za ta dela prizna, ko opravijo obdobno strokovno izpopolnjevanje.

Varnostnim menedžerjem, ki so opravili usposabljanje za varnostnega menedžerja pred 13. 12. 2011 ter še niso imeli pravice uporabe ukrepov in drugih sredstev varnostnika, se ta pravica prizna, ko opravijo obdobno strokovno izpopolnjevanje.

Varnostnemu osebju, ki je usposobljeno za več vrst dela, se prizna obdobno strokovno izpopolnjevanje za ostale vrste dela, če opravi obdobno strokovno izpopolnjevanje za zahtevnejšo vrsto dela po naslednjem zaporedju (varnostni menedžer; pooblaščeni inženir varnostnih sistemov; varnostnik telesni stražar; operater VNC; varnostnik nadzornik; varnostnik; varnostnik čuvaj; varnostni tehnik).

Jutranja kava

Najdete nas tudi na Facebooku

Mnenja udeležencev naših tečajev

"Vse je bilo super, dobro vzdušje, še posebej bi pohvalil predavatelje, ki so se zelo trudili, da bi mi razumeli snov. Vaš zavod bi priporočil vsakemu, ki ga zanima pridobitev NPK, še posebej prijateljem."
 
Damir, NPK varnostnik