Spletni obrazec za prijavo

Obdobna in specialistična usposabljanja

(Polja označena z zvezdico (*) so obvezna!)

Izberite željeno obdobno izpopolnjevanje

Podatki o prijavitelju:

Naziv pravne osebe oziroma osebno ime:

Davčna številka

Naslov sedeža oz. bivališča (ulica in hišna številka):

*Elektronski naslov

*Kontaktna številka

Podatki o udeležencu:

*Ime in priimek:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Naslov bivališča:

Prijava na usposabljanje v terminu od do

Opombe, vprašanja:

Stroški udeležbe na seminarju so obračunani v skladu s tarifo iz Pravilnika o določitvi tarife za izvajanje programov strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja, (Ur. L. RS, št. 110/2008) ter morajo biti pred začetkom seminarja plačani na TRR Zavoda Karnika, številka: 07000-0001073104 pri Gorenjski banki.
Rok za prijavo je najmanj 10 delovnih dni pred začetkom seminarja. Pravilno izpolnjena prijava je veljavna, če jo pošljete pisno (osebno, po pošti, elektronsko z zaščitenim podpisom) na naslov Zavod Karnika, Vrtna ulica 24, 4294 Križe. Vsebovati mora vse zahtevane podatke udeleženca (ime in priimek, rojstni podatki, naslov, izobrazba) in plačnika-prijavitelja (ime, naslov pravne osebe, telefonsko številko, naslov elektronske pošte, davčno številko ter obvezne priloge). Če se bo za posamezni seminar prijavilo preveč udeležencev, bomo upoštevali vrstni red prispelih prijav do zapolnitve prostih mest.
Rok za odjavo od seminarja je najmanj 5 delovnih dni pred začetkom. Odjave seminarja morajo biti pisne. Če prijavljeni kandidat udeležbe na seminarju ne odjavi pisno v 5 delovnih dneh pred pričetkom seminarja, Zavod Karnika zaračuna stroške organizacije, in sicer 50% kotizacije oz. cene seminarja. Če se kandidat od udeležbe na seminarju odjavi na dan pričetka seminarja, ali če se od seminarja ne odjavi, Zavod Karnika zaračuna celotno ceno seminarja (100%).

Jutranja kava

Najdete nas tudi na Facebooku

Mnenja udeležencev naših tečajev

"Na usposabljanju se mi je zdelo dobro, ker je bila tema profesionalno predstavljena in podkrepljena s primeri, tako da je bilo bolj razumljivo. Samo predavanje je bilo sproščeno, ter dobili smo dobre in strokovne odgovore na vprašanja. NPK varnostni menedžer bi priporočil vsakemu, ki bi rad v varnostni službi napredoval oz. bi se bolj izobrazil in nadgradil svoje znanje. Priporočil bi ga tudi osebam, katere v podjetjih vodijo interno varovanje oz. imajo zunanje varovanje in je oseba iz podjetja odgovorna za varovanje."

Uroš, varnostni menedžer