Karnika – o nas

Osnovno poslanstvo našega Zavoda je izobraževanje in svetovanje posameznikom pri doseganju njihovih  poklicnih in osebnih ciljev.  Številne možnosti zaposlitve na področju zasebnega varovanja so nas prepričale, da smo se sklenili posebej posvetiti usposabljanju varnostnega osebja, našo dejavnost pa širimo tudi na področje osebnih storitev. Za potrebe preverjanja in potrjevanja NPK vpisani v Register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij pri Državnem izpitnem centru. Strokovna usposabljanja ter izpopolnjevanja varnostnega osebja izvajamo na osnovi Javnega pooblastila, številka 430-358/2009/SS(142-01), ki ga je izdalo Ministrstvo za notranje zadeve.

Na področju zasebnega varovanja je izjemno pomembno, da so zaposleni sposobni strokovno, zakonito in hitro reagirati na vse spremembe, ki se lahko pojavijo v okolju, ki ga varujejo, zato so ustrezna znanja in sposobnosti ključnega pomena za kvalitetno, obenem pa tudi učinkovito opravljanje dela.

Ustrezna strokovna usposobljenost varnostnega osebja je pogoj za strokovno in zakonito ter kvalitetno izvajanje nalog in ukrepov. Varnostno osebje varuje ljudi in premoženje, prevoze denarja, javna zbiranja, gostinske lokale, načrtuje sisteme tehničnega varovanja in izvaja druge oblike varovanja za naročnika, ki z družbo za zasebno varovanje sklene pogodbo o izvajanju storitev varovanja. Varnostno podjetje se s pogodbo zaveže k zakonitemu, strokovnemu in etičnemu izvajanju nalog, iz tega razloga pa namenjajo posebno pozornost  zaposlitvam kvalitetno usposobljenega varnostnega osebja – novega sodelavca. Iz tega razloga je bil v RS vzpostavljen enoten sistem poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja odraslih za vse oblike poklicev v dejavnosti zasebnega varovanja.

Karnika - prva pomoč

Tudi učenje prve pomoči je lahko zabavno.

 

Jutranja kava

Najdete nas tudi na Facebooku

Mnenja udeležencev naših tečajev

"Želim se še enkrat zahvaliti za vaš trud in prizadevanje, če vas pot zanese kaj mimo, se oglasite!"

Sašo, NPK varnostni menedžer