Drugi programi

Promocija zdravja na delovnem mestu

V Zavodu Karnika izvajamo program promocije zdravja na delovnem mestu, ki je namenjen ozaveščanju delavcev o zdravem življenjskem slogu na delovnem mestu. Program pripravimo po meri naročnika in ga  lahko izvajamo v obliki tečaja, dela v manjših skupinah ali v obliki individualnega dela (obvladovanje stresa, spodbujanje zdravega življenjskega sloga ter fizične aktivnosti).

Pravna podlaga:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu nalaga delodajalcu, da mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja.

Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematično ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev.

Delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja.

Program promocija zdravja na delovnem mestu prinaša številne koristi za delavce in za delodajalce, kot so:

 • zmanjšanje dejavnikov tveganja za pojav kroničnih bolezni in stanj, s tem posledično zmanjšamo  odsotnosti z dela (absentizem),
 • boljša psihična in fizična kondicija zaposlenih,
 • lažje obvladovanje negativnih posledic stresa,
 • večje zadovoljstvo zaposlenih.

Požarna preventiva

Na podlagi Pooblastila Ministrstva za obrambo, št. 8450-81/2013-2 izvajamo usposabljanja za varstvo pred požarom.

Pooblaščeni smo tudi za :

 • izdelavo požarnih načrtov, požarnih redov in načrtov evakuacije
 • izvajanje drugih ukrepov varstva pred požarom.

 

Podlaga za izvajanje usposabljanj je določena s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11, 61/11).

Usposabljanje za varstvo pred požarom po tem pravilniku obsega:

 • usposabljanje in preizkus usposobljenosti za gašenje usposobljenih oseb,
  usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom,
 • osnovno in obnovitveno usposabljanje varnostnikov in operaterjev v varnostno nadzornih centrih (VNC), ki izvajajo požarno varovanje,
 • usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije,
 • druga usposabljanja, če je tako določeno s posebnimi predpisi.

Vse zainteresirane vabimo, da nas pokličete in zahtevate, da vam pripravimo podrobnejšo ponudbo.

Jezikovna izobraževanja za odrasle

Za zaključene skupine izvajamo javno veljavna programa:

– Slovenščina kot drugi in tuji jezik

Ciljna skupina tečaja slovenščine kot drugega in tujega jezika so odrasli, ki se želijo sporazumevati v slovenščini. Tečaji so namenjeni tudi tistim, ki potrebujejo javnoveljavno listino o znanju slovenščine za opravljanje poklica, ker se želijo vpisati na katero od visokih šol oziroma univerz v Sloveniji oziroma želijo opravljati izpit iz slovenskega jezika za pridobitev slovenskega državljanstva.

-Nemščina za odrasle

Program je namenjen predvsem odraslim, ki- se želijo doma in v tujini sporazumevati v nemščini, si razširiti znanje in menjavati izkušnje v pogovoru s tujimi sogovorniki,

– potrebujejo znanje splošne nemščine za vpis v programe nadaljnjega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja doma in v tujini,

– potrebujejo splošno znanje nemščine pri opravljanju svojega poklica,

Povpraševanje

Pošljite nam vaše povpraševanje; z veseljem vam odgovorimo.

Črt mi je pomagal, da sem naredila korak naprej in izbrala temo, ter nastopila na konferenci, ki mi je bila v velik izziv. Črt ima odlična orodja in zna začutiti kako povečati motivacijo, tudi takrat, ko se ti cilj zdi velikanski in težko dosegljiv.

Milena