NPK

Nacionalna poklicna kvalifikacija ponuja posamezniku  možnost ovrednotenja in potrditve spretnosti in znanj, ki jih kandidat lahko  pridobi z neformalnim učenjem, torej zunaj formalnega šolskega sistema. Nacionalna poklicna kvalifikacija je delovna oziroma strokovna usposobljenost, ki posamezniku omogoča pridobitev javno veljavne listine o poklicni/strokovni usposobljenosti. S pridobljeno poklicno kvalifikacijo lahko odrasli izkazujejo poklicne kompetence, bodisi pri iskanju zaposlitve, prijavah na prosta delovna mesta, lahko pa  tudi pri nadaljnjem šolanju.

Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo odrasli, ki:

– so v življenju pridobili različne poklicne kompetence, ki niso priznane in ovrednotene;

– so dopolnili 18 let, ali izjemoma mlajši, ki jim je potekel status vajenca ali dijaka in imajo ustrezne delovne izkušnje;

– želijo napredovati na poklicni poti, ne da bi za to morali pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe
oz. končati formalni izobraževalni program;

– želijo s pomočjo javno veljavne listine sebi povečati možnosti za uspeh pri iskanju nove zaposlitve, pričeti povsem novo kariero, oziroma si zagotoviti  prednost pred konkurenco pri prijavi na prosto delovno mesto.
Za pridobitev izbrane Nacionalne poklicne kvalifikacije  je v postopku preverjanja in potrjevanja NPK  potrebno dokazati, da imate znanja, ki so zapisana v izbranem Katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Na spletni strani NPK si lahko ogledate kataloge za posamezno nacionalno poklicno kvalifikacijo. Certifikat NPK ja javno veljavna listina.

Postopek pridobivanja NPK se v splošnem deli na tri sklope:

1. prijava kandidata
2. svetovanje in sestavljanje zbirne mape (potrdila, dokazila, referenčna pisma, izdelki, priznanja …)
3. preverjanje in potrjevanje NPK

Programi OBDOBNEGA IN SPECIALISTIČNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA

Obdobno strokovno izpopolnjevanje  varnostnega osebja
Obdobno strokovno izpopolnjevanje za varnostnega menedžerja
Obdobno strokovno izpopolnjevanje za varnostnega tehnika
Obdobno strokovno  izpopolnjevanje za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov
Strokovno izpopolnjevanje za prevoz gotovine
Strokovno izpopolnjevanje za varovanje prireditev v gostinskih lokalih
Strokovno izpopolnjevanje za varno uporabo plinskega razpršilca
Strokovno izpopolnjevanje za čezmejni prevoz evrogotovine

TERMINI - PLAN STROKOVNIH USPOSABLJANJ

Program NPK Termin strokovnega usposabljanja Termin strokovnega usposabljanja
Varnostnik/varnostnica 19.09.2023 do 05.10.2023 12.10.2023 preverjanje in potrjevanje
Obdobno- varnostno osebje 20.9.2023 27.9.2023- preverjanje znanja
Varnostnik telesni stražar 6.6.2023 do 30.6.2023 7.7.2023 preverjanje znanja
Apiterapevt/apiterapevtka November 2023 - masaža z medom November 2023-predvideno

CENIK

Strokovno usposabljanje-NPK Cena usposabljanja Cena preverjanja in potrjevanja
Varnostnik 655 € 250 €
Varnostnik čuvaj 500 € 250 €
Varnostnik nadzornik 280 € 250 €
Varnostni tehnik 665 € 267 €
Pooblaščeni inženir varnostnih sistemov 645 € 267€
Varnostni menedžer 885 € 267 €
Operater VNC 420 € 250 €
Varnostnik telesni stražar 1.995 € 250 €
Dopolnilno za varnostnika 335 € 250 €
Obdobno in specialistično strokovno izpopolnjevanje Cena izpopolnjevanja Cena preizkusa
Varovanje gostinskih lokalov 225 € 96 €
Obdobno za varnostno osebje 100 € 134 €
Obdobno za varnostnega menedžerja 170 € 151 €
Obdobno za varnostnega tehnika 105 € 151 €
Obdobno za pooblaščenega inženirja VS 105 € 151 €
Uporaba plinskega razpršilca 55 € /
Prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk 195 € 96 €

Stroški udeležbe na seminarju so obračunani v skladu s tarifo iz Pravilnika o določitvi tarife za izvajanje programov strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja, (Ur. L. RS, št. 110/2008) ter morajo biti pred začetkom seminarja plačani na TRR Zavoda Karnika, številka: 07000-0001073104 pri Gorenjski banki.
Rok za prijavo je najmanj 10 delovnih dni pred začetkom seminarja. Pravilno izpolnjena prijava je veljavna, če jo pošljete pisno (osebno, po pošti, elektronsko z zaščitenim podpisom) na naslov Zavod Karnika, Vrtna ulica 24, 4294 Križe. Vsebovati mora vse zahtevane podatke udeleženca (ime in priimek, rojstni podatki, naslov, izobrazba) in plačnika-prijavitelja (ime, naslov pravne osebe, telefonsko številko, naslov elektronske pošte, davčno številko ter obvezne priloge). Če se bo za posamezni seminar prijavilo preveč udeležencev, bomo upoštevali vrstni red prispelih prijav do zapolnitve prostih mest.
Rok za odjavo od seminarja je najmanj 5 delovnih dni pred začetkom. Odjave seminarja morajo biti pisne. Če prijavljeni kandidat udeležbe na seminarju ne odjavi pisno v 5 delovnih dneh pred pričetkom seminarja, Zavod Karnika zaračuna stroške organizacije, in sicer 50% kotizacije oz. cene seminarja. Če se kandidat od udeležbe na seminarju odjavi na dan pričetka seminarja, ali če se od seminarja ne odjavi, Zavod Karnika zaračuna celotno ceno seminarja (100%).

Spletni obrazec za prijavo

Zahtevajte neobvezujočo ponudbo in nam pošljite vaše vprašanje s pomočjo sledečega obrazca.

Na usposabljanju se mi je zdelo dobro, ker je bila tema profesionalno predstavljena in podkrepljena s primeri, tako da je bilo bolj razumljivo. Samo predavanje je bilo sproščeno, ter dobili smo dobre in strokovne odgovore na vprašanja. NPK varnostni menedžer bi priporočil vsakemu, ki bi rad v varnostni službi napredoval oz. bi se bolj izobrazil in nadgradil svoje znanje. Priporočil bi ga tudi osebam, katere v podjetjih vodijo interno varovanje oz. imajo zunanje varovanje in je oseba iz podjetja odgovorna za varovanje.
Uroš
varnostni manager