O nas

Osnovno poslanstvo našega Zavoda je izobraževanje in svetovanje podjetjem ter posameznikom pri doseganju njihovih  poslovnih in osebnih ciljev.

Naše glavne prioritete:

V procesu pridobivanja poklicnih znanj krepimo  vašo samozavest, vas spremljamo in spodbujamo vašo osebnostno rast.

Kot zunanji partner  (DPO) pomagamo  podjetjem pri  vodenju aktivnosti za učinkovito varovanje osebnih podatkov.

Podjetjem nudimo strokovno podporo pri izvajanju ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu

Vodilnim delavcem ponujamo individualno svetovanje in podporo pri vodenju.

Znamo združiti prijetno s koristnim.

Hvala vam gospa Mirjam za vašo odlično predavanje in podporo. Brez vas nam ne bi uspelo. Lepo pozdravite še vse predavatelje.
Ardian